Skip to main content

Myocet

Myocet je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je doxorubicin.

Princip: Doxorubicin patří do skupiny antracyklinů. Svým účinkem způsobuje zlomy DNA a navíc poškozuje buňky vytvářením toxických kyslíkových radikálů. V preparátu Myocet je doxorubicin ve speciální formě (enkapsulovaný do lipozomů), což snižuje jeho toxické nežádoucí účinky.


Využití: Myocet se podává pacientům s některými zhoubnými nádory jako jsou například pokročilé formy rakoviny prsu s přítomnými metastázami.
 

Podávání: Myocet se vyrábí v podobě prášku, který je po rozpuštění určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Myocet může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, otoky tkání, bolesti svalů a alergické reakce. Existuje i riziko poškození srdečního svalu (vznik poruch srdečního rytmu a srdeční selhávání).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix