Skip to main content

Myoglobin

Myoglobin je sloučenina, která se vyskytuje ve svalové tkáni, která má strukturu odvozenou od známějšího hemoglobinu. Myoglobin je schopen vázat molekuly kyslíku a tím vytvářet ve svalech jeho zásobu pro tkáňový metabolizmus. Při rozpadu svalové tkáně (rabdomyolýza) se myoglobin uvolňuje do krve a může způsobit akutní selhání ledvin.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix