Skip to main content

Nekróza

Nekróza znamená odumření buňky, tkáně či orgánu (celého nebo pouze části). Nekróza může mít řadu příčin a může být spojena s trvalým narušením funkce postižené tkáně. Hovoříme-li o nekróze buněk, pak máme na mysli proces buněčné smrti, při kterém dochází k uvolnění obsahu buňky do okolí a ke vzniku zánětlivé reakce (což odlišuje nekrózu od apoptózy).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix