Skip to main content

Nekróza

Nekróza znamená odumření buňky, tkáně či orgánu (celého nebo pouze části). Nekróza může mít řadu příčin a může být spojena s trvalým narušením funkce postižené tkáně. Hovoříme-li o nekróze buněk, pak máme na mysli proces buněčné smrti, při kterém dochází k uvolnění obsahu buňky do okolí a ke vzniku zánětlivé reakce (což odlišuje nekrózu od apoptózy).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.