Skip to main content

Neoplazie

Odborný termín neoplazie (neoplázie) můžeme přeložit jako „novotvar“. Teoreticky lze toto slovo použít pro jakoukoliv nově vytvořenou tkáň, ale v praxi jím označujeme především maligní tumory a jejich prekancerózy. Od slova neoplazie je pak také odvozeno adjektivum paraneoplastický.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix