Skip to main content

Norvir

Norvir je lék, který patří mezi antivirové preparáty (antivirotika)  a jeho účinnou složkou je sloučenina ritonavir.

Princip: Ritonavir dokáže jednat zablokovat proteázu HIV viru (enzym štěpící bílkoviny na produkty využitelné pro tvorbu nových virových částic) a kromě toho tlumí v játrech enzym zodpovědný za rozkládání ostatních současně užívaných blokátorů proteáz. Důsledkem je narušená schopnost viru se množit a zlepšení účinku dalších současně podávaných léků ze skupiny inhibitorů HIV proteázy.


Využití: Norvir se využívá v léčbě některých forem infekce HIV a bývá součástí určitých terapeutických režimů v kombinaci dalšími léky. Pokud by byl lék podáván samotný, existuje zvýšené riziko vzniku virové rezistence (odolnosti) vůči léčbě.


Podávání: Norvir se vyrábí v podobě tablet o síle 100 miligramů a kromě toho i v podobě perorální suspenze a granulí. Přesná dávka je vždy individuální, stanovuje ji ošetřující lékař a bez jeho doporučení lék nesmí být užíván.


Nevýhody: Norvir může při pravidelném podávání způsobit různé trávicí obtíže, únavu, bolesti hlavy, motání hlavy, kožní vyrážky, nechutenství a další. Poměrně často bylo při terapii pozorováno zvýšení jaterních testů a zvýšení hladiny cholesterolu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.