Skip to main content

Nukleární medicína

Nukleární medicína

 

Je to 1týdenní stáž dělaná formou seminářů. Semináře jsou kvalitní a dobře vás připraví nja zkoušku. Většina jich je na adrese ústavu. Pokud nejste kamarádi s fyzikou, stáhněte si z jejich stránek slovníček pojmů a naučte se ho. Tím v podstatě umíte 10 zkouškových otázek z 21. Naučit se na zkoušku není až tak snadné, máte jen 4 dny a informací není až tak málo. Pokud se ale učíte z onoho slovníčku pojmů a pak z přednáškových slajdů, prakticky to nemůžete neudělat.

Zkouška z nukleární medicíny se dělá povinně v pátek poslední den stáže, jinak až ve zkouškovém období. Pokud máte nějaký závažný důvod, proč na ni nemůžete jít, dohodněte se s prof. Šámalem a ten vám může umožnit absolvování zkoušky jiný pátek s jiným kruhem.

 

Samotná zkouška má dvě části, klinickou a obecnou. Klinickou část nás zkoušel pan primář Kubinyi (bývalý ministr zdravotnictví) a obecnou pan prof. Šámal. Slovy jednoho lékaře: prof. Šámal je skvělý člověk s jedinou vadou charakteru - zajímá se o biofyziku a docela dost ji ovládá. Má rád PET a SPECT, ptá se na pojmy jako je senzitivita, specifita apod, má rád jednotky dávek, ekvivalentních dávek, dávkových ekvivalentů a efektivních dávek. Zkoušá i pan doc Kupka a prý se dost vyptává.

Podařilo se mi sehnat vypracované otázky z nukleární medicíny (2016).


Přezůvky a plášť: Je potřeba jen plášť.
 

Absence: Povoleno je 0 absencí.

 

Verdikt: Je to trochu hektická stáž, ale nijak výrazně nebezpečná, když umíte základ. Žádná velká dávačka to ale zase není, to si nemyslete.