Skip to main content

Nukleová báze

Nukleové báze jsou cyklické sloučeniny, které tvoří základ nukleotidůnukleových kyselinách. Rozlišujeme dvě základní skupiny těchto bází – puriny a pyrimidiny. Purinové báze jsou adenin a guanin, pyrimidinové báze jsou cytosin, thymin (pouze v DNA) a uracil (pouze v RNA).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix