Skip to main content

Okultní

Pojem okultní v medicínské terminologii znamená „skrytý“ nebo „okem neviditelný“. Používáme jej tedy v situacích, kdy k průkazu určitého jevu potřebujeme použít objektivní diagnostické metody. Nejznámějším příkladem je okultní krvácení do trávicího traktu, což je drobné krvácení, které prostým okem neobjevíme. K průkazu tohoto typu krvácení se používá tzv. test na okultní krvácení (TOKS) používaný ve screeningovém programu diagnostiky kolorektálního karcinomu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix