Skip to main content

Oligoartritida

Oligoartritida znamená zánět kloubů (artritida), přičemž je postiženo pouze několik kloubů v celém organizmu. Většina definicí hovoří o 2-4 kloubech (postižení 1 kloubu je označováno jako monoartritida a více než 4 kloubů jako polyartritida).