Skip to main content

Operabilní

Termín operabilní znamená „operovatelný“. Tento pojem používáme zejména v problematice maligních tumorů, kdy je právě rozhodnutí o operabilitě základním rozhodnutím, které určí další průběh terapie a ovlivní pacientovu prognózu. Operabilita závisí na velikosti, typu a přesné lokalizaci tumoru, dále na přítomnosti metastáz a pochopitelně na celkovém zdravotním stavu pacienta. Opakem je pojem inoperabilní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix