Skip to main content

Optimark

Optimark je preparát, který nepatří mezi léky, jde ve skutečnosti o kontrastní látku využívanou v diagnostice různých chorob. Účinnou látkou přípravku je sloučenina gadoversetamid.

Princip: Gadoversetamid je látka obsahující ve své struktuře gadolinium. Po aplikaci se dostává do tkání a dostane-li se do magnetického pole, pak se u ní projeví magnetický moment. To má velký význam pro zobrazovací proces magnetické rezonance.


Využití: Optimark se využívá jako kontrastní látka, která je aplikovaná pacientům před vyšetřením magnetickou rezonancí. Preparát zlepšuje kvalitu vyšetření, umožní lepší rozlišení některých anatomických struktur organizmu a pomůže odlišit zdravé struktury od patologických. Optimark je především vhodný k vyšetření jater a centrálního nervového systému.


Podávání: Optimark se vyrábí jako roztok určený k podání v podobě nitrožilní injekce s určitým předstihem před vlastním vyšetřením. Dávka je individuální a závisí jak na vyšetřovaném pacientovi, tak na přesném typu vyšetření. O podání preparátu mohou samozřejmě rozhodnout pouze vyškolení pracovníci.


Nevýhody: Optimark většinou nezpůsobuje zásadní nežádoucí účinky, i když jsou po jeho aplikaci někdy popisovány stavy nevolnosti a různých dalších trávicích obtíží. Podobně jako u jiných kontrastních látek nelze ani po aplikaci tohoto preparátu vyloučit rozvoj akutní alergické reakce. U pacientů s chronickým selháváním ledvin může aplikace preparátu vyvolat jejich akutní selhání.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix