Skip to main content

Osteoklast

Osteoklast je mnohojaderná buňka, která dokáže odbourávat kostní tkáň. Jedná se o součást dynamického procesu kostní přestavby, která kromě odbourávání kostní hmoty zahrnuje i novotvorbu kosti zajištěnou tzv. osteoblasty. Odbourávání a novotvorba kosti jsou za normálních okolností v rovnováze.