Skip to main content

Osteolýza

Osteolýza znamená rozklad kostní tkáně. Typicky jde o ložiskový osteolytický proces, který je způsoben kostními metastázami některých nádorů.