Skip to main content

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je pro náš organizmus důležitá sloučenina, která působí na hladkou svalovinu cév (z části aktivací guanylátcyklázy s tvorbou cGMP) a relaxuje ji, což má za následek vazodilataci (rozšíření cév). Kromě toho má NO význam v rámci zánětlivých reakcí a patří mezi neuromediátory v CNS.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix