Skip to main content

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je pro náš organizmus důležitá sloučenina, která působí na hladkou svalovinu cév (z části aktivací guanylátcyklázy s tvorbou cGMP) a relaxuje ji, což má za následek vazodilataci (rozšíření cév). Kromě toho má NO význam v rámci zánětlivých reakcí a patří mezi neuromediátory v CNS.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.