Skip to main content

Paliperidon

Paliperidon patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je stejnojmenná sloučenina paliperidon.
 
Princip: Paliperidon účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Paliperidon působí na celou řadu receptorů v nervovém systému (např. některé dopaminové receptory, receptory pro serotonin, méně silně i receptory adrenalinu a histaminu). Výhodou oproti starším antipsychotikům je slabší ovlivnění pohybového systému.
 
 
Využití: Paliperidon se využívá v léčbě některých psychotických stavů jako jsou určité formy schizofrenie a schizoafektivní poruchy.
 
 
Podávání: U látek tohoto typu je vždy velmi důležité přesně dodržovat doporučení předepisujícího lékaře (většinou psychiatra) a neužívat je bez lékařova vědomí. Paliperidon se vyrábí ve formě prášku o síle 25-150 miligramů k přípravě injekčního roztoku. Dávkování je individuální, přípravek se podává 1x měsíčně nitrosvalově.
 
 
Nežádoucí účinky: Paliperidon může svým silným vlivem na centrální nervový systém způsobovat útlum, spavost, sucho v ústech a bolesti hlavy a o něco vzácněji poruchy hybnosti podobné Parkinsonově nemoci (ovšem méně často než většina ostatních antipsychotik). Poměrně často se objevují trávicí obtíže jako je změna chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení), zvracení a zácpa. Mezi velmi vzácné a nebezpečné komplikace patří závažné poruchy rytmu a neuroleptický maligní syndrom. Lék nesmí být užíván spolu s alkoholem pro značně nevyzpytatelné změny jeho účinku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix