Skip to main content

Per os

Velice často používaný termín per os znamená „ústy“. V lékařské dokumentaci jej najdeme pod zkratkou „p.o.“ a označujeme jím taková léčiva, která pacient polyká (tj. perorální). Pojem samozřejmě nic neříká o skupenství daných léků, může se jednat o tablety, tobolky, kapsle, nebo roztoky.