Skip to main content

Per os

Velice často používaný termín per os znamená „ústy“. V lékařské dokumentaci jej najdeme pod zkratkou „p.o.“ a označujeme jím taková léčiva, která pacient polyká (tj. perorální). Pojem samozřejmě nic neříká o skupenství daných léků, může se jednat o tablety, tobolky, kapsle, nebo roztoky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix