Skip to main content

Perforace

Perforace je termín, který v medicíně znamená „roztržení“, „protržení“ nebo „proděravění“ některé tkáně nebo orgánu. Typicky hovoříme o perforaci některé části trávicí trubice, ušního bubínku apod. K perforaci může dojít působením nadměrné mechanické síly, oslabením tkáně chorobným procesem (ulcus, tumor), nebo kombinací obou faktorů. Více informací najdete v textu o perforaci žaludečního vředu, protržení střeva, protržení jícnu a protržení bubínku.