Skip to main content

Perikarditida

Perikarditida znamená zánětlivé postižení perikardu (osrdečník), což je vak, v němž je uloženo srdce, a jehož buňky pokrývají povrch srdečního svalu. Perikarditida může být neinfekční i infekční, suchá nebo vlhká a zcela speciálním podtypem perikarditidy je tzv. Dresslerův syndrom (perikarditida souvisejícím s infarktem myokardu).