Skip to main content

Perkutánní

Termín perkutánní znamená „přes kůži“ nebo „skrz kožní kryt“. Většinou se pojem užívá jako součást názvu diagnostických a terapeutických metod. Příkladem je perkutánní gastrostomie (více najdete zde) a perkutánní transluminální koronární angioplastika (více najdete zde).