Skip to main content

Polyneuropatie

Polyneuropatie je označení pro stav související s narušením funkce řady periferních nervů. Nejvíce je viditelné postižení dlouhých nervů dolních končetin, typicky se polyneuropatie projevuje paresteziemi a dysesteziemi akrálních částí těla. Více najdete v textu věnovaném polyneuropatii.