Skip to main content

Portální žíla

Portální žíla (vena portae) je důležitá žíla v organizmu. Vzniká soutokem žíly slezinné (vena lienalis) a žil odvádějících krev ze střev (vena mesenterica superior a vena mesenterica inferior). Portální žíla tedy odvádí krev ze sleziny a střev, ústí v jaterním hilu do jater a postupně se rozděluje na malé větve, které přecházejí do jaterních sinusoid. Klinický význam má vznik přetlaku v portální žíle, což označujeme jako portální hypertenzi
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix