Skip to main content

Praxbind

Praxbind je dlouho očekávaný preparát, který se v ČR začíná využívat od roku 2016. Jeho účinnou složkou je sloučenina idarucizumab.
 
Princip: Idarucizumab je synteticky připravená protilátka, která se vyrábí složitou DNA rekombinantní technologií. Protilátka po podání do organizmu deaktivuje* molekuly sloučeniny dabigatran, což je účinná látka čím dál oblíbenějšího léku na ředění krve známého jako Pradaxa.
 
* Molekula idarucizumabu je oproti molekule dabigatranu větší, obklopí ji a jakoby "zamkne" do své struktury.
 
 
Využití: Praxbind rozhodně nebude podáván běžně, je určen pacientům, kteří z nějakého důvodu užívají preparát obsahující dabigatran (v dnešní době to je v ČR pouze Pradaxa) a u nichž došlo k život ohrožujícímu krvácení, nebo kteří musí podstoupit neodkladný chirurgický výkon. V obou případech chceme účinek dabigatranu okamžitě vyrušit.
 
 
Podávání: Praxbind je vyráběn v podobě roztoku, který se podává ve formě dvou po sobě následujících nitrožilních infuzí. Účinek protilátky nastává okamžitě.
 
 
Výhody: Praxbind je přesně cílený vůči molekulám dabigatranu a neměl by ovlivnit tkáně organizmu, ani rozvrátit rovnováhu jeho srážlivého systému. Po vyřešení problému bude dokonce teoreticky možné terapii dabigatranem znovu zahájit již 24 hodin po podání preparátu Praxbind.
 
 
Nevýhody: Řadu nevýhod jistě ukáže až čas, nicméně zatím nebyly prokázány žádné jasné vedlejší účinky preparátu. V úvodu bude jistě hlavní problém cena (desetitisíce Kč), která ovšem není až tak vysoká vzhledem k tomu, že preparát není určen k běžnému užívání. Dále jistě nelze vyloučit vznik alergických reakcí na idarucizumab, což však platí o každé léčivé sloučenině.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.