Skip to main content

Prevalence

Prevalence je epidemiologický termín, který označuje počet jedinců s určitou chorobou, kteří se vyskytují v dané populaci v určitém časovém okamžiku, nebo v určitém časovém úseku. Nepleťme si tento termín s podobným pojmem incidence.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix