Skip to main content

Převodní systém srdeční

Převodní systém srdeční je systém specializovaných buněk srdeční svaloviny, který je schopen vytvářet a šířit vzruchy, které vyvolávají kontrakci buněk myokardu. Tvorba vzruchů je možná v každém místě převodního systému, ale s různou frekvencí. Vcelku logicky pak vzruchy vznikají v místě s nejvyšší frekvencí jejich tvorby, což je sinoatriální uzel v oblasti pravé síně. Z něj se vzruch šíří po myokardu do atrioventrikulárního uzlu a odtud Hisovým svazkem do Tawarových ramének.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix