Skip to main content

Profáze

Profáze je první klasickou fází buněčného dělení (mitózy). V profázi začnou vznikat chromozomy a následně se rozpadá jaderná membrána. Souběžně se duplikuje centrozom a vzniká dělící vřeténko. Na profázi navazuje metafáze.