Skip to main content

Profáze

Profáze je první klasickou fází buněčného dělení (mitózy). V profázi začnou vznikat chromozomy a následně se rozpadá jaderná membrána. Souběžně se duplikuje centrozom a vzniká dělící vřeténko. Na profázi navazuje metafáze.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.