Skip to main content

Profylaxe

Profylaxe v medicíně znamená nasazení určitých preventivních opatření, která mají zabránit vzniku nebo šíření určité choroby. Příkladem je antibiotická profylaxe, což je preventivní aplikace antibiotik s cílem zabránit vzniku infekce. Typickým cílem této profylaxe jsou rizikové skupiny pacientů před určitými diagnostickými a terapeutickými zákroky. Další typickou formou profylaxe je preventivní očkování s cílem zabránit přenosu nakažlivých onemocnění.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix