Skip to main content

Prolekofen

Prolekofen je lék, který patří mezi antiarytmika, což jsou léky proti poruchám srdečního rytmu. Účinnou látkou preparátu je sloučenina propafenon.
 
Princip
Propafenon účinkuje na buňky srdečního svalu a blokuje na nich iontové kanály pro sodíkové ionty. Tím se mění elektrický potenciál srdečních buněk, stabilizuje jejich cytoplazmatická membrána a to snižuje riziko vzniku poruch rytmu.
 
 
Využití
Prolekofen se využívá v léčbě řady poruch krevního rytmu a v prevenci jejich návratu. Příkladem jsou arytmie spojené s rychlým srdečním rytmem jako je flutter síní, fibrilace síní, AVRT a AVNRT. Propafenonu dáváme při chronickém užívání přednost před amiodaronem (další oblíbené antiarytmikum) u pacientů s dobrou funkcí levé komory srdeční (dle ECHO).
 
 
Podávání
Prolekofen se vyrábí v podobě tablet o síle 150 a 300 miligramů. Dávkování je přísně individuální a záleží na doporučení předepisujícího lékaře. Běžná dávka u dospělého jsou 2-3 tablety o síle 150 miligramů denně. Dávka může být v některých případech navýšena a maximální denní dávka se pohybuje okolo 600-900 miligramů (této dávky však u většiny pacientů  ani zdaleka nedosahujeme).
 
 
Nevýhody
Prolekofen může mít poměrně hodně nežádoucích účinků, což je nicméně typické pro většinu antiarytmik. Může způsobit přílišné zpomalení srdečního rytmu, obzvláště v kombinaci s jinými léky (beta-blokátory, digoxin). Velmi vzácně  může lék způsobit vznik závažných poruchy krevního rytmu včetně fibrilace komor a srdeční zástavy. U některých lidí došlo po nasazení léku ke zvýšení jaterních testů a popisovány byly i různé alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix