Skip to main content

Pulsus paradoxus

Pulsus paradoxus neboli paradoxní puls je závažný příznak, který se objevuje u některých pacientů s  kardiovaskulárními a plicními chorobami. Zjistit ho můžeme při základním fyzikálním vyšetření.

Příčiny: Pulsus paradoxus se typicky objevuje při tamponádě srdeční, kdy je srdce zevně stlačeno tekutinou v osrdečníku. Při nádechu se tlak uvnitř hrudníku ještě více zvýší rozpětím plic a to výrazně sníží množství krve vypuzené s levé komory do aorty. Důsledkem je oslabení pulsu. Méně často je paradoxní puls popisován u těžkých forem plicních onemocnění, jako je astma a CHOPN, u rozsáhlých plicních embolií a některých šokových stavů.


Projevy a diagnostika: U pulsus paradoxus při pohmatu pulsu na některé z přístupných tepen (např. krkavice) zjistíme, že dochází k oslabení pulsu při nádechu, při výdechu se naopak pulsové vlny zesilují. Někdy je oslabení pulsu tak výrazné, že při nádechu nelze puls nahmatat vůbec. Srdeční ozvy při poslechu fonendoskopem ovšem uslyšíme.


Terapie: Pulsus paradoxus je pouhý příznak, terapie se při jeho nálezu musí soustředit na léčbu vyvolávajícího stavu, je-li to možné.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix