Skip to main content

Puriny

Puriny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními purinovými nukleovými bázemi jsou adenin a guanin. Ve dvoušroubovici DNA jsou purinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s pyrimidinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA. Klinický význam má i rozklad purinů v našem organizmu, jeho konečným produktem je totiž kyselina močová.