Skip to main content

Puriny

Puriny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními purinovými nukleovými bázemi jsou adenin a guanin. Ve dvoušroubovici DNA jsou purinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s pyrimidinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA. Klinický význam má i rozklad purinů v našem organizmu, jeho konečným produktem je totiž kyselina močová.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.