Skip to main content

Pyrimidiny

Pyrimidiny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními pyrimidinovými nukleovými bázemi jsou cytosin, thymin a uracil. Ve dvoušroubovici DNA jsou pyrimidinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s purinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix