Skip to main content

Recesivní alela

Recesivní alela je taková alela (varianta určitého genu), která je při kombinaci s příslušnou dominantní alelou toho samého genu „potlačena“ a neurčí fenotyp daného jedince. Samozřejmě je nutno poznamenat, že v reálném životě není nic až tak snadného, a proto bychom si měli uvědomit, že dominance a recesivita alel může být úplná nebo jen částečná. To znamená, že při částečné dominanci sice dominantní alela převáží, ale i recesivní alela se může částečně uplatnit.