Skip to main content

Reelin

Reelin je bílkovinná sloučenina, která má velký vliv na embryonální migraci buněk nervového systému a je zodpovědná za jeho správný vývoj. Předpokládá se vliv poruch metabolizmu a funkce reelinu na vznik řady neuropsychiatrických nemocí. Reelin je sekretován řadou buněk, v oblasti mozkové kůry jde o tzv. Cajal-Retziusovy buňky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix