Skip to main content

Reelin

Reelin je bílkovinná sloučenina, která má velký vliv na embryonální migraci buněk nervového systému a je zodpovědná za jeho správný vývoj. Předpokládá se vliv poruch metabolizmu a funkce reelinu na vznik řady neuropsychiatrických nemocí. Reelin je sekretován řadou buněk, v oblasti mozkové kůry jde o tzv. Cajal-Retziusovy buňky.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.