Skip to main content

Reflex

Reflex je mimovolní automatický děj, který vzniká na základě aktivace jednoduchého nervového obvodu. Typicky se jedná o podráždění receptoru, z nějž je doveden signál do neuronu v míše a odtud je ihned vedena odpověď na tento podnět. Reflexy jsou díky tomu velmi rychlé, na druhou stranu však jsou mimovolní (tj. nezávislé na naší vůli). Vznik reflexu sice probíhá nezávisle na mozkových neuronech, ty však vlastní průběh a sílu reflexu mohou ovlivnit (spíše tlumivě). Zcela typickým příkladem jsou šlachové reflexy vyvolávané neurologickým kladívkem (vznikají záškuby svalů).