Skip to main content

Relaps

Relaps je nepříjemný termín, který znamená návrat neboli opětovné vzplanutí choroby. Popisuje situaci, kdy došlo k návratu příznaků choroby, která byla po určitou dobu v remisi. Termín je typicky používán u onkologických, psychiatrických (včetně závislostí) a autoimunitních chorob.