Skip to main content

Reponibilní

Termín reponibilní znamená „vrátitelný do původní polohy“ nebo také „schopný repozice“. Typicky se tento pojem používá v souvislosti s kýlami, kdy označuje schopnost vrátit obsah kýly do původní lokalizace působením zevního tlaku. Pojem se může používat i u kostních fraktur, kdy u reponibilní fraktury lze úlomky kostí vrátit do původní polohy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix