Skip to main content

Repozice

Repozice znamená vrácení určitého objektu do původní polohy. V medicíně hovoříme například o repozici kostních úlomků při fraktuře, a repozici obsahu hernie. Tkáně, které mohou být reponovány, označujeme jako reponibilní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix