Skip to main content

Retacrit

Retacrit je lék, který má využití u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin. Účinnou složkou je sloučenina epoetin zeta.

Princip: Epoetin zeta obsažený v přípravku je analog lidského erytropoetinu vyráběný synteticky pomocí DNA rekombinantní technologie. Erytropoetin je hormon tvořený v lidském těle tkání ledvin a je důležitý pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. U nemocných s chronickými chorobami ledvin hladina erytropoetinu klesá, což vede k chudokrevnosti.


Využití: Retacrit je podáván pacientům s pokročilými formami chronického selhání ledvin (včetně nemocných podstupujících dialýzu), kteří trpí chudokrevností v důsledku nedostatečné produkce erytropoetinu ledvinami. Lék může být za určité situace využit i ve snížení důsledků útlumu krvetvorby v kostní dřeni při chemoterapii některých nádorů a v některých dalších méně běžných indikacích.


Podávání: Retacrit se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilní nebo podkožní aplikaci. Existuje celá řada variant přípravku, které se liší obsahem erytropoetinu (obsah je udáván v mezinárodních jednotkách - IU). V období podávání se kontrolují hodnoty hemoglobinu a podle nich se hodnotí efekt léčby, frekvence aplikací a dávky léku. O podání a konkrétním dávkování by měl přirozeně vždy rozhodovat zkušený lékař.


Nevýhody: Retacrit může mít vážné nežádoucí účinky ve smyslu zvýšeného výskytu kardiovaskulárních komplikací včetně vyššího rizika epizod vysokého tlaku, infarktu myokardu, mozkových mrtvic a hlubokých žilních trombóz. Kromě toho se mohou objevit bolesti hlavy, slabost, únava, motání hlavy a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.