Skip to main content

Retikulocyt

Retikulocyt je důležité vývojové stádium červené krvinky (erytrocytu). Jde o poslední vývojové stádium, kdy je erytrocyt již prakticky vyzrálý, nemá buněčné jádro a je schopen plnit svou funkci. Hlavní rozdíl mezi retikulocytem a zralým erytrocytem je tvar buňky – u retikulocytu je kulovitý, zatímco zralý erytrocyt je bikonkávní. Retikulocyty jsou uvolňovány z kostní dřeně do periferní krve, kde za normálních okolností tvoří asi 1-2% ze všech erytrocytů. Vyšší procentuální zastoupení retikulocytů v krvi nás informuje o vystupňované erytropoéze.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.