Skip to main content

Rh systém

Rh systém (Rh faktor) je povrchový antigenní systém erytrocytů, přičemž hlavním antigenem tohoto systému je tzv. D-antigen. Je-li u člověka Rh systém na povrchu erytrocytů přítomný, pak daného jedince označujeme jako Rh pozitivního (Rh+), v opačném případě jde o jedince Rh negativního (Rh-). Pokud se do krve Rh- jedince dostanou Rh+ erytrocyty, vyhodnotí imunitní systém neznámé Rh antigeny jako cizorodé a vytvoří proti nim protilátky. Při dalším kontaktu s Rh+ krví tyto protilátky napadnou Rh+ erytrocyty, což je spojeno s hemolýzou. Typickým klinicky významným příkladem takové situace je onemocnění známé jako hemolytická nemoc novorozence.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix