Skip to main content

Rh systém

Rh systém (Rh faktor) je povrchový antigenní systém erytrocytů, přičemž hlavním antigenem tohoto systému je tzv. D-antigen. Je-li u člověka Rh systém na povrchu erytrocytů přítomný, pak daného jedince označujeme jako Rh pozitivního (Rh+), v opačném případě jde o jedince Rh negativního (Rh-). Pokud se do krve Rh- jedince dostanou Rh+ erytrocyty, vyhodnotí imunitní systém neznámé Rh antigeny jako cizorodé a vytvoří proti nim protilátky. Při dalším kontaktu s Rh+ krví tyto protilátky napadnou Rh+ erytrocyty, což je spojeno s hemolýzou. Typickým klinicky významným příkladem takové situace je onemocnění známé jako hemolytická nemoc novorozence.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.