Skip to main content

Ribonukleová kyselina

Ribonukleová kyselina je nukleová kyselina, která je složená z řetězce tvořeného vzájemně propojeného nukleotidy. Tyto nukleotidy jsou tvořeny z monosacharidu ribózy a z nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a uracil). RNA není v našem organizmu určena k samotnému uchování genetické informace (od toho máme DNA), má však nezastupitelnou úlohu v jejím využití k proteosyntéze. Jako hlavní podtypy RNA rozlišujeme tRNA, rRNA a mRNA.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.