Skip to main content

Ribonukleová kyselina

Ribonukleová kyselina je nukleová kyselina, která je složená z řetězce tvořeného vzájemně propojeného nukleotidy. Tyto nukleotidy jsou tvořeny z monosacharidu ribózy a z nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a uracil). RNA není v našem organizmu určena k samotnému uchování genetické informace (od toho máme DNA), má však nezastupitelnou úlohu v jejím využití k proteosyntéze. Jako hlavní podtypy RNA rozlišujeme tRNA, rRNA a mRNA.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix