Skip to main content

Rigidita

Pojem rigidita v běžné medicíně znamená svalovou ztuhlost. Většinou je způsobena některými neurologickými chorobami, které zvyšují napětí ve svalech. Termín lze nicméně používat i v souvislosti s psychikou, kdy rigidní osobnost je přísná, strohá, méně přizpůsobivá a lpící na určitých pravidlech.