Skip to main content

Roactemra

Roactemra je méně často používaný lék, který se podává pacientům s určitými autoimunitními chorobami. Účinnou složkou léku je sloučenina tocilizumab.
 
Princip: Tocilizumab je monoklonální protilátka, která se váže na receptor interleukinu-6 (IL-6) a naruší jeho funkci. IL-6 je cytokin důležitý pro průběh zánětlivé reakce a ta je díky tomu utlumena.
 
 
Využití: Přípravek Roactemra se využívá jako imunosupresivum u některých těžších forem revmatoidní artritidy a u juvenilní idiopatické artritidy, kdy běžněji dostupné preparáty nemají dostatečný efekt. Lék se často podává v kombinaci s metotrexátem.
 
 
Podávání: Roactemra se vyrábí v podobě roztoku, který se aplikuje podkožně, nebo nitrožilně jako pomalá infuze. Přesná dávka léku je přísně individuální a preparát nesmí být aplikován bez doporučení zkušeného lékaře.
 
 
Nevýhody: Roactemra může způsobit poměrně dost nežádoucích účinků včetně vyššího rizika infekcí horních cest dýchacích, bolestí hlavy, změn v krevním obraze, zvýšení jaterních testů, zvýšení sérového cholesterolu, kožních vyrážek a alergických reakcí.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.