Skip to main content

Roactemra

Roactemra je méně často používaný lék, který se podává pacientům s určitými autoimunitními chorobami. Účinnou složkou léku je sloučenina tocilizumab.
 
Princip: Tocilizumab je monoklonální protilátka, která se váže na receptor interleukinu-6 (IL-6) a naruší jeho funkci. IL-6 je cytokin důležitý pro průběh zánětlivé reakce a ta je díky tomu utlumena.
 
 
Využití: Přípravek Roactemra se využívá jako imunosupresivum u některých těžších forem revmatoidní artritidy a u juvenilní idiopatické artritidy, kdy běžněji dostupné preparáty nemají dostatečný efekt. Lék se často podává v kombinaci s metotrexátem.
 
 
Podávání: Roactemra se vyrábí v podobě roztoku, který se aplikuje podkožně, nebo nitrožilně jako pomalá infuze. Přesná dávka léku je přísně individuální a preparát nesmí být aplikován bez doporučení zkušeného lékaře.
 
 
Nevýhody: Roactemra může způsobit poměrně dost nežádoucích účinků včetně vyššího rizika infekcí horních cest dýchacích, bolestí hlavy, změn v krevním obraze, zvýšení jaterních testů, zvýšení sérového cholesterolu, kožních vyrážek a alergických reakcí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix