Skip to main content

S fáze

S fáze je částí buněčného cyklu. Jde o druhou fázi, která následuje po G1 fázi. V této fázi dochází k syntéze DNA a histonů a k replikaci chromozomů. S fáze přechází do G2 fáze.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix