Skip to main content

Screening

Screeningem se v medicíně chápe vyšetření (nebo jejich soubor), kterým se vyšetřuje celá populace, nebo její podstatná část. Screening se týká vytipovaných bezpříznakových jedinců a má za cíl vyhledávat časné formy některých onemocnění. Screeningové vyšetření musí být jednoduché, rychlé, finančně únosné a musí mít jasný přínos. Přínosem je myšleno odhalení určité potenciálně závažné choroby ve fázi, kdy je účinně léčitelná, případně zcela vyléčitelná.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix