Skip to main content

Sepse

Sepse se česky zjednodušeně označuje jako "otrava krve" a je chápána jako situace, při které bakteriální mikroorganizmy pronikly do krevního oběhu. Přesněji řečeno se však jedná o celkovou zánětlivou reakci organizmu na přítomnost infekčního agens. Více informací najdete v příslušném textu. Diagnóza sepse by měla zahrnovat alespoň dva z těchto klinických projevů:

1. tepová frekvence nad 90/min
2. teplota pod 36 nebo nad 38°C
3. počet dechů nad 20/min
4. množství leukocytů v séru pod 4x109 na litr nebo nad 12x109 na litr
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix