Skip to main content

Shunt

Shunt [šant] je uměle vytvořená spojka, která umožňuje volný tok tekutiny v organizmu. V případě krve se vytváří tzv. arteriovenózní shunty propojující tepnu a žílu, které mají využití v dialýze. Při poruchách odtoku mozkomíšního moku se mohou speciální shunty umístit do oblasti mozkových komor, přičemž jejich vyústění je možné zavést i poměrně daleko do některé z tělesných dutin (např. ventrikuloperitoneální shunt propojuje komorový systém mozku s peritoneem).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix