Skip to main content

Simdax

Simdax je lék využívaný v kardiologii u pacientů s onemocněními srdce. Jeho účinnou složkou je sloučenina levosimendan.
 
Princip: Levosimendan zvyšuje citlivost svalových vláken srdečního svalu k iontům vápníku a tím se zlepšuje síla srdečního stahu  (tj. zlepšení kontraktility). Kromě toho má sloučenina vliv na svalovinu cév včetně věnčitých tepen a pomáhá ji relaxovat. To zlepšuje prokrvení srdce a sníží cévní odpor, proti kterému musí srdce pumpovat.
 
 
Využití: Simdax se neužívá běžně, je rezervován pro těžké případy srdečního selhávání, kdy běžná léčba není schopna jeho příznaky uspokojivě zvládnout.
 
 
Podávání: Simdax se vyrábí v podobě roztoku, který se podává nitrožilně v podobě infuze. Dávka je individuální, obvykle se podávání zahajuje bolusem (vyšší nárazová dávka) s následnou kontinuální infuzí. Podání léku bez doporučení lékaře je pochopitelně přísně zakázáno.
 
 
Nevýhody: Simdax může při podání způsobit bolesti hlavy, nevolnost, trávicí obtíže a vzácněji i poruchy srdečního rytmu. Tyto poruchy bývají spíše nezávažné (fibrilace síní), ale vyloučit nelze ani ty vážné (komorová tachykardie). Z toho důvodu by měl být pacient během podávání přípravku monitorován.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix