Skip to main content

Somatický

Slovo somatický znamená „tělesný“ nebo „související s tělem“. Používá se jako součást složitějších odborných termínů, kdy získává různé specifičtější významy. Například somatická mutace je genetická mutace, která u daného jedince vznikla v buňce těla s výjimkou pohlavních buněk a nepřenáší se na potomstvo.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix