Skip to main content

Sterilizace

Sterilizace znamená soubor fyzikálních a chemických metod, které slouží k likvidaci všech mikroorganizmů v daném prostředí včetně spor a parazitů. Podobně jako u dezinfekce jsou hlavními mechanizmy sterilizace fyzikální a chemické prostředky, oproti dezinfekci lze nicméně sterilizaci považovat za účinnější proces.

Dalším významem termínu sterilizace je označení pro takový lékařský zákrok, který vede ke ztrátě plodnosti dotyčného muže nebo ženy. Více o této problematice najdete v příslušném textu.