Skip to main content

Subcuvia

Subcuvia patří mezi méně známé léky, které se používají u nemocných s poruchami imunity. Účinnou složkou přípravku je lidský imunoglobulin.

Princip: Lidský imunoglobulin v přípravku obsahuje široké spektrum protilátek zaměřených proti řadě infekčních mikroorganizmů. Aplikované protilátky pak v lidském těle pomáhají chránit organizmus proti infekcím.
 

Využití: Subcuvia se podává u některých vrozených a získaných poruch imunity, u kterých jsou pacienti ohroženi infekčními procesy. Typicky jde o poruchy protilátkové imunity, kdy je v těle nedostatek protilátek. Kromě vzácných vrozených nemocí se takový nedostatek protilátek objevuje u některých pacientů s krevními chorobami, jako je chronická lymfatická leukémie a mnohočetný myelom.


Podávání: Subcuvia se vyrábí jako roztok, který je určen k podkožní aplikaci. Dávkovací schéma je značně individuální. Aplikace musí být tak časté, aby se v krvi udržela normální koncentrace imunoglobulinů. Podávání přípravku bez doporučení specialisty je pochopitelně zakázáno.
 
 
Nevýhody: Subcuvia většinou nezpůsobuje vážné nežádoucí účinky, i když po aplikaci nelze vyloučit vznik alergické reakce včetně velmi nebezpečného anafylaktického šoku. Popisovány byly po aplikaci i trávicí potíže, bolesti kloubů, bušení srdce a motání hlavy.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.